Verwijderde interventies

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeelt erkende interventies na vijf jaar opnieuw op kwaliteit en actualiteit. De erkenning van de volgende interventies is verlopen. Omdat zij niet voor herbeoordeling zijn ingediend, zijn ze uit de databank verwijderd.