Erkende interventies (40)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

CoVa 2.0

CoVa 2.0 is een cognitieve vaardigheidstraining voor justitiabelen. Het vermindert de risico’s voor een criminele carrière en ondersteunt een prosociale houding. De training richt zich op het versterken van o.a. impulscontrole, probleemoplossend vermogen en kritisch redeneren.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen

 • Onderwerp:

  Cognitieve vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Oplossingsvaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  mei 2016

Relationele Gezinstherapie

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen (waaronder crimineel gedrag) en hun gezinnen. De therapie wil het functioneren van de jongere en het gezin verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag verkleinen.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Sociale vaardigheden

 • Uitkomstmaat:

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  februari 2016

Brains4Use

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) of in een niet gesloten residentiele setting en heeft als doel het verminderen van de kans op delict- en risicovol gedrag door het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik. Het programma bestaat uit twaalf wekelijkse gesprekken, met een mogelijke uitloop voor bijzondere doelgroepen, waarin gebruik gemaakt wordt van motiverende gesprekvoering en waarin cognitieve en praktische vaardigheden worden aangeleerd.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Middelengebruik/verslaving

 • Uitkomstmaat:

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  december 2015

In Control! - LVB

In Control!-LVB is een agressieregulatie training voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar die in een justitiële jeugdinrichting verblijven met een IQ tussen 75 en 80 gecombineerd met problemen in de sociale aanpassing . De rode draad binnen het programma wordt gevormd door een gecombineerd aanbod van metacognitieve zelfinstructie en sociale probleemoplossing.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd, LVB

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Oplossingsvaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juli 2013