Erkende interventies (38)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

CoVa Plus

CoVa-plus is een cognitieve vaardigheidstraining voor de LVB-doelgroep onder de reclasseringspopulatie. CoVa-plus is een sociale probleemoplossingstraining met aandacht voor zelfbeheersing, geïntegreerd met een oplossingsgerichte aanpak

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen, LVB

 • Onderwerp:

  Sociale vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Cognitieve vaardigheden, Oplossingsvaardigheden

 • Erkend:

  september 2016

Leren van Delict

Leren van Delict is een cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een gewelddadig delict gepleegd hebben en daarvoor in een Justitiële Jeugdinrichting verblijven. Het doel is vermindering op de kans van (gewelddadige) recidive. De jongere leert verhoogde risicofactoren en -situaties bij zichzelf herkennen, daarnaast richt de interventie zich op het aanleren van gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden door middel van oefening.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Delictterugvalpreventie, Agressie/geweld

 • Erkend:

  september 2016

Agressieregulatie op Maat Ambulant 16-

Agressieregulatie op Maat voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar (AR16-) is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressie problematiek en heeft als doel dit gedrag te reduceren en de vaardigheden te vergroten om zo de kans op recidive te verkleinen. De interventie kent wekelijkse sessies van 45 minuten (minimaal één per week) en duurt in totaal vier tot achttien maanden.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Gedragsproblemen

 • Uitkomstmaat:

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  juni 2016

Leefstijl 24/7

Na afronding van Leefstijl 24/7 hebben de deelnemers kennis van hun middelengebruik en delictgedrag en inzicht in de eigen patronen die hiertoe leiden. Zij zijn gemotiveerd tot (gedrags)verandering, gaan adequaat om met hun verslaving/delictgedrag, en hebben vertrouwen in de eigen capaciteit wat betreft het onder controle krijgen ervan.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Volwassenen

 • Onderwerp:

  Delictterugvalpreventie, Middelengebruik/verslaving, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2016

CoVa 2.0

CoVa 2.0 is een cognitieve vaardigheidstraining voor justitiabelen. Het vermindert de risico’s voor een criminele carrière en ondersteunt een prosociale houding. De training richt zich op het versterken van o.a. impulscontrole, probleemoplossend vermogen en kritisch redeneren.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen

 • Onderwerp:

  Cognitieve vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Oplossingsvaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  mei 2016

Relationele Gezinstherapie

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen (waaronder crimineel gedrag) en hun gezinnen. De therapie wil het functioneren van de jongere en het gezin verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag verkleinen.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Sociale vaardigheden

 • Uitkomstmaat:

  Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

 • Erkend:

  februari 2016