Erkende interventies (34)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag, en een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is tweeledig. Enerzijds het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen om zo uithuisplaatsing te voorkomen. Dit door zowel aan de individuele risicofactoren als de gezinsfactoren te werken. Anderzijds het verminderen van de (kans) op recidive van probleem- en delictgedrag. FAST is een outreachende behandeling die gebruik maakt van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak en de methode geweldloos verzet.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Systeemaanpak, Gedragsproblemen, Multiproblematiek, Opvoeding, Agressie/geweld

 • Erkend:

  december 2016

Caring Dads

Caring Dads richt zich op vaders die pleger zijn van fysieke en/of emotionele mishandeling van hun kind en/of (ex)partner. Het doel van de interventie is het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling. Het programma bestaat uit 17 groepsbijeenkomsten van twee uur gevolgd door een terugkombijeenkomsten.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Volwassenen

 • Onderwerp:

  Huiselijk geweld/kindermishandeling, Opvoeding

 • Erkend:

  september 2016

CoVa Plus

CoVa-plus is een cognitieve vaardigheidstraining voor de LVB-doelgroep onder de reclasseringspopulatie. CoVa-plus is een sociale probleemoplossingstraining met aandacht voor zelfbeheersing, geïntegreerd met een oplossingsgerichte aanpak

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen, LVB

 • Onderwerp:

  Sociale vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Cognitieve vaardigheden, Oplossingsvaardigheden

 • Erkend:

  september 2016

Leren van Delict

Leren van Delict is een cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een gewelddadig delict gepleegd hebben en daarvoor in een Justitiële Jeugdinrichting verblijven. Het doel is vermindering op de kans van (gewelddadige) recidive. De jongere leert verhoogde risicofactoren en -situaties bij zichzelf herkennen, daarnaast richt de interventie zich op het aanleren van gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden door middel van oefening.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Delictterugvalpreventie, Agressie/geweld

 • Erkend:

  september 2016

Agressieregulatie op Maat Ambulant 16-

Agressieregulatie op Maat voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar (AR16-) is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressie problematiek en heeft als doel dit gedrag te reduceren en de vaardigheden te vergroten om zo de kans op recidive te verkleinen. De interventie kent wekelijkse sessies van 45 minuten (minimaal één per week) en duurt in totaal vier tot achttien maanden.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen, Agressie/geweld

 • Erkend:

  juni 2016

Leefstijl 24/7

Na afronding van Leefstijl 24/7 hebben de deelnemers kennis van hun middelengebruik en delictgedrag en inzicht in de eigen patronen die hiertoe leiden. Zij zijn gemotiveerd tot (gedrags)verandering, gaan adequaat om met hun verslaving/delictgedrag, en hebben vertrouwen in de eigen capaciteit wat betreft het onder controle krijgen ervan.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Volwassenen

 • Onderwerp:

  Delictterugvalpreventie, Middelengebruik/verslaving, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2016