Erkende interventies (33)

Filter op
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen
Meer tonen Minder tonen

Aggression Replacement Training (ART)

Aggression Replacement Training (ART) is een multi-modale cognitieve gedragstherapeutische interventie die deelnemers op een andere manier leert te reageren dan met agressief gedrag in situaties waarin ze boos worden. Het gaat om een verbeterde zelfcontrole in situaties die boosheid oproepen, met prosociaal gedrag in plaats van agressief gedrag. ART wordt in Nederland binnen verschillende settings toegepast: scholen, jeugdreclassering, HALT, jeugd-GGZ, (forensische) jeugdzorg. ART is een training in groepsverband, die gebruik maakt van rollenspelen. Boosheidcontrole- technieken en sociale vaardigheden worden voorgedaan en geoefend, zodat deelnemers deze vervolgens in de eigen leefwereld kunnen toepassen. Verder wordt er via gestructureerde ‘peergroup’- discussies gewerkt aan het veranderen van de gewelddadige denkstijlen van deelnemers. Notabene: de commissie acht het niet ondenkbaar dat een niveau hoger voor ART ook nog tot de mogelijkheden behoort, maar vond het lastig om daar nu een uitspraak over te doen. Zodoende zal de ontwikkelaar eerst nog gevraagd worden om meer informatie aan te dragen, waarna een aantal commissieleden hier nog naar zal kijken en dan tot een definitief oordeel komt.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Cognitieve vaardigheden, Gedragsproblemen, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  april 2018

Ouderschap met Liefde en Grenzen

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) is een intensief, relatief kortdurend behandelprogramma voor gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die matig tot ernstige externaliserende gedragsproblemen vertonen en bij wie sprake is van (dreigend) delictgedrag. Er is sprake van problematische en verstoorde gezinsrelaties in combinatie met (ernstige) opvoedingsonmacht bij ouders/opvoeders. Het primaire doel van OLG is het herstellen van verstoorde relaties in het gezin en het verbeteren van opvoedingscompetenties waardoor gedragsproblemen verminderen en ook (de kans op) recidive vermindert. Dit gebeurt door de gezinsstructuur te herstellen en de affectie en zorgzaamheid te vergroten. OLG maakt hierbij gebruik van een systeemgerichte, oplossingsgerichte en cognitief gedragsmatige aanpak. De interventie start met zes groepsbijeenkomsten, parallel aan deze groepsbijeenkomsten worden ook individuele gezinsgesprekken aangeboden.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Effectief volgens eerste aanwijzingen

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Cognitieve vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Gedragsproblemen, Opvoeding, Systeemaanpak

 • Erkend:

  december 2017

BASTA!

BASTA! is een preventief ambulante interventie voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege signaal- en/of delictgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie, hulpverlening of medewerkers in een basisvoorziening. BASTA! heeft primair als doel het voorkomen van het plegen van delicten en het terugdringen van recidive. De EARL, een risicotaxatie instrument wordt ingezet om een inschatting te maken van de kans op herhaling. Daarnaast worden op basis van de EARL instrumenten en werkvormen gekozen waarmee opvoedingsvaardigheden van ouders en sociale vaardigheden van kinderen kunnen worden versterkt, en lokale beroepskrachten worden ondersteund en betrokken bij de gezamenlijke aanpak van de 12-minner. De interventie duurt drie tot zes maanden, gemiddeld is 30 uur begeleiding beschikbaar.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag, Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Delictterugvalpreventie, Gedragsproblemen, Opvoeding

 • Erkend:

  december 2020

Right Now - MBSR in detentie

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een acht weken durend programma, waarbij gedetineerden wekelijks voor een sessie van twee uur bij elkaar komen. Tijdens sessies wordt stil gestaan bij ervaringen van de deelnemers, worden zij zich bewust van hun reacties daarop en worden alternatieve en bewuste handelswijzen verkend. Naast de groepssessies maken dagelijkse huiswerkopdrachten en het bijwonen van een stiltedag deel uit van de interventie. De groepen bestaan uit acht tot tien deelnemers. MBSR is vooral geschikt voor gedetineerden die veel stress ervaren, moeite hebben met het reguleren van emoties, een laag zelfvertrouwen hebben en niet responsief zijn voor cognitieve en gedragsmatige trainingen en/of behandelingen.

Lees alles over deze interventie

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Volwassenen

 • Onderwerp:

  Gedragsproblemen

 • Erkend:

  december 2020

DIAMANT

Diamant is een interventie die de weerbaarheid tegen radicalisering beoogt te versterken bij islamitische migrantenjongeren en -jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar bij wie verschillende risicofactoren aanwezig zijn. Via training en coaching wordt gewerkt aan versterking van de identiteit en emotionele, gedragsmatige en cognitieve weerbaarheid. In de training worden gevoelens van achterstelling en discriminatie aangepakt. Verder wordt gewerkt aan inzicht en vertrouwen in de eigen identiteit, een gezond sociaal netwerk, herstel van de schoolloopbaan, kansen op de arbeidsmarkt en versterking van competenties die nodig zijn in de hedendaagse maatschappij.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen crimineel gedrag

 • Leeftijdsgroep:

  Jongvolwassenen, Jeugd

 • Onderwerp:

  Cognitieve vaardigheden, Delictterugvalpreventie, Gedragsproblemen, Oplossingsvaardigheden, Opvoeding, Re-integratie, Sociaal netwerk, Sociale vaardigheden, Systeemaanpak, Werk

 • Erkend:

  juni 2020

Training Sport en Gedrag I

De training Sport en Gedrag I is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die licht agressief gedrag hebben vertoond op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel het voorkomen van herhaling van het gedrag en voorkomen van de ontwikkeling van ernstigere vormen van agressief gedrag door bewustwording van het gedrag en de gevolgen daarvan, en het verkrijgen van inzicht in positieve gedragsalternatieven. Het betreft een individuele aanpak van maximaal 6 uur gedurende twee maanden waarin de jongere twee gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt en excuus aanbiedt aan het slachtoffer.

Lees alles over deze erkende interventie op nji.nl

Naar interventie

Toon interventie specificaties Verberg interventie specificaties
 • Oordeel:

  Goed onderbouwd

 • Doel:

  Voorkomen recidive

 • Leeftijdsgroep:

  Jeugd

 • Onderwerp:

  Agressie/geweld, Cognitieve vaardigheden, Sociale vaardigheden

 • Erkend:

  juni 2020