25 september 2021

Webinar: Het belang van ‘Wat-werkt’ beginselen in justitiële interventies

De Erkenningscommissie Justitiële interventies beoordeelt ingediende interventies op hun praktische uitvoerbaarheid, doelmatigheid en effectiviteit. Voor effectieve justitiële interventies, is het belangrijk om rekening te houden met ‘wat-werkt’ beginselen (‘What Works’). Het gaat om vragen als: Waarom wordt gekozen voor een bepaald aantal sessies? Waar richt je je op in de aanpak? Op welke manier ga je oefenen met de doelgroep, bijvoorbeeld jongeren met een LVB? Wil jij weten ‘wat werkt’ voor een effectieve interventie?

Op 14 oktober van 10.30 tot 12.00 uur organiseren het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos en Movisie een webinar voor interventieontwikkelaars en -eigenaren (in het justitieel domein). Ook onderzoekers en beleidsmedewerkers zijn welkom.

Het belang van wat-werktbeginselen in justitiële interventies

Wat-werktbeginselen, waarvan de Risk Needs Responsivity principes (RNR-principes) het meest bekend zijn, worden gezien als een belangrijk onderdeel van justitiële interventies. Maar wat houden deze beginselen precies in? En hoe kun je deze goed toepassen in een interventie, hoe kun je in de (door)ontwikkeling van interventies rekening houden met deze beginselen? Dit staat centraal in dit webinar.  

Programma

De inhoud wordt verzorgd door:

  • Tamara Pultrum, jarenlang werkzaam geweest in Justitiële Jeugdinrichtingen, bij de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering en tevens commissielid Erkenningscommissie Justitiële interventies
  • Stefan Bogaerts, werkzaam bij de Universiteit Tilburg en De Kijvelanden en tevens voorzitter Erkenningscommissie Justitiële Interventies

 

Aanmelden

Meld je hier aan voor de webinar

Deelname is gratis