7 augustus 2017

WAT IS DE KWALITEIT EN IMPACT VAN BELEID GERICHT OP RECIDIVEREDUCTIE?

Regioplan heeft op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoek gedaan naar de kwaliteit en impact van beleid gericht op recidivereductie. Ook de implementatie en impact van de ontwikkeling van effectieve gedragsinterventies werd daarbij onder de loep genomen.

Het onderzoek liep van 2002 tot 2015. Een algemene conclusie uit het onderzoek is dat er na 2010 steeds meer beleidsmaatregelen zijn gericht op recidivevermindering onder volwassenen en jeugdigen. En vooral: dat de kwaliteit van de implementatie en de impact van het beleid steeds verder is toegenomen. Regioplan heeft gekeken naar de implementatie van een aantal specifieke beleidsmaatregelen. In hoeverre voldoet de uitvoering in de praktijk aan criteria als ‘theoretische onderbouwing van de recidive verlagende werking’ en ‘professionaliteit en samenwerking’? Onder andere de ontwikkeling van effectieve gedragsinterventies (Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie*) is naast die criteria gelegd. Regioplan heeft verder publicaties geraadpleegd en enkele instanties geïnterviewd. Regioplan concludeert dat de implementatie als voldoende beoordeeld kan worden. Ook de verwachte impact op recidivereductie is beoordeeld. Heeft de maatregel voldoende bereik en intensiteit? Conclusie: in 2006 was de impact nog klein, maar vanaf 2007 redelijk.

Meer informatie Homburg, G., Mack, A., Timmermans, M., & Witvliet, M. (2016). Homburg, G., Mack, A., Timmermans, M., & Witvliet, M. (2016). De implementatie van beleid gericht op recidivereductie. Een actualisatie van het deelonderzoek ‘Verklaringen daling recidive’ - eindrapport. Amsterdam: Regioplan.

*) Justitiële interventies werden tot het najaar van 2015 beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. De beoordeling van justitiële interventies is daarna ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Vanuit dit samenwerkingsverband is de Erkenningscommissie Justitiële Interventies opgericht.