25 november 2019

SoVa op Maat erkend

Op 18 september 2019 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Sociale Vaardigheden op Maat erkend als: Effectief volgens eerste aanwijzingen.  

Sociale vaardigheden op Maat (SoVaopMaat) is bedoeld voor jongeren (15 tot 21 jaar) met een IQ-score boven de 75 en externaliserende gedragsproblemen, waaronder (dreigend) delictgedrag, dat onder andere voortkomt uit een tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden. Het primaire doel van SoVaopMaat is gericht op het verbeteren van de sociale en (sociaal)cognitieve vaardigheidstekorten om zo de externaliserende gedragsproblemen en de (kans op) algemene recidive te verminderen.