25 maart 2019

So-Cool erkend

Op 13 maart 2019 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie So-Cool erkend als: Goed onderbouwd.        

So-Cool is een leerstraf voor jongeren van 12 tot 23 jaar met een IQ tussen 50 en 85 die delicten hebben gepleegd en tekorten hebben in sociale probleemoplossingsvaardigheden. So-Cool is een kortdurende, individuele interventie met als doel het vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, om daarmee de kans op recidive te verminderen. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van sociale steun. Afhankelijk van de gekozen variant bestaat de training uit 17 of 23 bijeenkomsten van 75 minuten en 3 of 4 praktijkbijeenkomsten van 120 minuten. Daarnaast is er een nazorgtraject dat bestaat uit een boostersessie en zes follow-upcontacten.

Lees meer