1 november 2018

Selectie voor adolescentenstrafrecht niet eenduidig

Reclasseringsmedewerkers en pro-Justitiarapporteurs vinden het lastig te beoordelen of de ontwikkeling van jonge verdachten 'onvoltooid' is en zij dus in aanmerking komen voor adolescentenstrafrecht. Dat blijkt uit een onderzoek door het WODC.

Adolescentenstrafrecht houdt in dat de mate van ontwikkeling van verdachten tot 23 jaar bepaalt of zij worden berecht volgens het jeugd- of het volwassenenstrafrecht. Het jeugdstrafrecht wordt toegepast als de emotionele, sociale, morele of intellectuele ontwikkeling van de verdachte 'onvoltooid' is en een pedagogische aanpak zin heeft. Reclasseringsmedewerkers en pro-Justitiarapporteurs adviseren daarover, maar zij beschikken niet altijd over de kennis die daarvoor nodig is. Ook vindt de keuze voor het type strafrecht al vroeg in het justitiële traject plaats, wanneer nog weinig informatie over de verdachte beschikbaar is.

Het WODC adviseert om screeningsinstrumenten voor de toepassing van adolescentenstrafrecht te standaardiseren. Ook moet de kennis verbeteren bij het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht over criminaliteit van jongvolwassenen en de pedagogische mogelijkheden van het jeugdstrafrecht. Verder zou bij strafzaken van verdachten tot 23 jaar het uitgangspunt moeten zijn 'jeugdstrafrecht, tenzij', in plaats van 'volwassenenstrafrecht, tenzij'.

Bron: WODC

Meer informatie