17 mei 2022

Relationele Gezinstherapie erkend

Op 30 maart​ vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Relationele Gezinstherapie (RGT) erkend als: Goed onderbouwd. 

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. Er zijn problemen op het gebied van relaties met leeftijdsgenoten (negatieve beïnvloeding, delicten), school (spijbelen, slechte prestaties, conflict met leerkrachten), zelfcontrole en/of agressieregulatie. Ook in de interactie met andere gezinsleden is sprake van veel conflict en weinig positief contact. Relationele Gezinstherapie beoogt de interactie tussen de gezinsleden te veranderen en daardoor de gedragsproblemen van de jongere te verminderen (inclusief minder risico op nieuwe delicten).

Lees meer