6 april 2018

Project(idee) gericht op preventie van recidive? Meld het aan bij ‘Koers en kansen’

In het kader van het project “Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering’ is het ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar bestaande en nieuwe initiatieven uit de lokale praktijk rond straf en zorg. Initiatieven die voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit. Vernieuwende en domeinoverstijgende initiatieven kunnen tot 30 april worden aangemeld.