5 september 2019

Pas op de Grens-Jeugd Erkend

Op 19 juni 2019 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Pas op de Grens-Jeugd erkend als: Goed onderbouwd.      

Pas op de Grens-Jeugd is een op maat gesneden behandeling voor jongens van 12 tot 21 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of hebben vertoond. Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen misbruikers en kindmisbruikers. De interventie heeft primair als doel om het seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te verminderen of te stoppen en recidive in de toekomst te reduceren. De behandeling kent drie fasen (voorlopige indicatie en prebehandeling, behandeling en nazorg). Het zorgprogramma richt zich niet alleen op de jeugdige, maar ook op de opvoeder(s).

Lees meer