19 oktober 2018

Out of the Circle erkend

Op 3 oktober 2018 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft Out of the Circle erkend als: Goed onderbouwd  

Out of the Circle is ontwikkeld voor jeugdige plegers van seksuele delicten (de zogenaamde kindmisbruiker, subtype solodader) met als doel (de kans op) recidive in een seksueel geweldsdelict te verminderen. Het is een intensieve cognitief gedragstherapeutische interventie, die ingebed is in een klinische behandeling. In 20 groepsbijeenkomsten en tien logboekbijeenkomsten leert de jeugdige kindmisbruiker greep te krijgen op de keten van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen die hebben geleid tot het delictgedrag om uiteindelijk te kunnen komen tot een terugvalpreventieplan met passende gedragsalternatieven. Out of the Circle is oorspronkelijk opgezet als groepsinterventie, maar kan ook individueel aangeboden worden. De duur varieert van vier maanden tot ongeveer anderhalf jaar.

Voor meer informatie over Out of the circle klik hier.