23 februari 2022

Multisysteem Therapie (MST) erkend

Op 8 december 2021​ vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Multisysteem Therapie (MST)​ erkend als: Effectief volgens eerste aanwijzingen voor de uitkomstmaat criminaliteit (vermogensdelicten). Daarnaast is MST erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen voor enkele secundaire uitkomstmaten, namelijk: ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, ODD en CD.

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie. MST richt zich op jongeren van 10 tot 19 jaar met ernstige gedragsproblemen, en hun opvoeder(s). Het grensoverschrijdende probleemgedrag doet zich voor op meerdere levensgebieden (zoals thuis, op school of op straat) en is dermate ernstig dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden of uit huis geplaatst is. Het hoofddoel van MST is het verminderen van de ernstige gedragsproblemen van de jongere en ervoor te zorgen dat het gezin en de omgeving in staat zijn om toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden, zodat de jongere thuis kan (blijven) wonen en uithuisplaatsing wordt voorkomen of verkort.

Lees meer