8 juni 2018

i-Respect erkend

Op 6 juni 2018 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft i-Respect erkend als: Goed onderbouwd

i-Respect

i-Respect is een individuele extramurale training, bedoeld voor daders van agressiegerelateerde delicten die bij de reclassering onder toezicht staan. i-Respect is gericht op het terugdringen van de kans op geweldsrecidive. De training focust zich enerzijds op bewustwording en anderzijds op (gedrags)verandering bij de doelgroep. Deelnemers krijgen inzicht in hun agressiecirkel (de interne stappen die leiden van externe gebeurtenis tot agressief gedrag), leren risicosignalen herkennen die aanleiding (kunnen) zijn voor gewelddadig gedrag en krijgen vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om geweldsdelicten te voorkomen. De oefeningen die onderdeel uitmaken van de training richten zich onder andere op de-escalatie en sociale vaardigheden. Ook leren deelnemers hoe zij andere probleemoplossingsstrategieën aan kunnen wenden.

Download hier de uitgebreide beschrijving i-Respect