10 september 2018

Het belang van basisvoorwaarden voor ex-gedetineerden

Na detentie keren mensen weer terug in de maatschappij. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk gaat – en om terugval te voorkomen – wordt al tijdens de detentie gewerkt aan de re-integratie. Het realiseren van ‘basisvoorwaarden’ is hierbij een belangrijke peiler. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) formuleert vijf belangrijke basisvoorwaarden voor een succesvolle re-integratie en het voorkomen van recidive, namelijk: het hebben van een identiteitsbewijs, huisvesting, werk en inkomen, zorg en (de aanpak van) schulden.

September 2018 publiceerde het WODC de resultaten van haar vijfde meting van de ‘Monitor nazorg (ex)gedetineerden’. Zij brachten onder andere in kaart wat de situatie is met betrekking tot de basisvoorwaarden voor en na detentie.

Voor de precieze beschrijving en de relatie met strafrechtelijke recidive klik hier.

Bron: WODC. (2018). Ex-gedetineerden gaan vaker weer in de fout als basisvoorwaarden van re-integratie niet op orde zijn. Geraadpleegd op 6 september 2018, van https://www.wodc.nl/wodc-nieuws/monitor-nazorg-5e-meting.aspx