5 september 2019

Grip op Agressie erkend

Op 19 juni 2019 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Grip op Agressie erkend als: Goed onderbouwd.    

Grip op Agressie is een behandelprogramma voor cliënten met een licht verstandelijke beperking, gericht op het verminderen en voorkomen van agressief (delict)gedrag en het vergroten van vaardigheden van de cliënt in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot agressief gedrag. Het programma kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. Het programma bestaat uit zeven modules, die in samenhang worden aangeboden, maar indien gewenst ook als afzonderlijke interventies kunnen worden ingezet. Bij iedere module horen ‘huiswerkopdrachten’ om de transfer naar het dagelijks leven te ondersteunen.

Lees meer