27 februari 2022

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) erkend

Op 8 december 2021​ vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)​ erkend als: Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit. 

FAST is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. De jongeren zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming of Jeugdzorg. Het gaat om jongeren met een matig of hoog recidiverisico. Bij FAST wordt zowel aan persoonsfactoren als gezinsfactoren gewerkt en aan systeemfactoren buiten het gezin. FAST is een outreachende behandeling die gebruik maakt van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak in combinatie met de methode Geweldloos Verzet.

Lees meer