31 januari 2018

De ‘zelfmetende’ justitiabele

De ‘zelfmetende’ justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische zelfmeetmethoden binnen de justitiële context  

Technologische zelfmeetmethoden kunnen ingezet worden in de justitiële context ter bevordering van de leefstijl van justitiabelen en ter ondersteuning van reclasseringstoezicht. Dat staat in het rapport ‘De zelfmetende justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische zelfmeetmethoden binnen de justitiële context’ dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) op aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoerde.

Met de komst van technologische zelfmeetapparatuur, zoals smartwatches en smartphones, is het kwantificeren van persoonlijke kenmerken een geaccepteerde bezigheid onder burgers geworden. Ook het veld van Justitie en Veiligheid toont steeds meer interesse in het gebruik van deze technieken. Het WODC inventariseerde de mogelijkheden van technologische zelfmeetmethoden voor de justitiële context. Het verkennend rapport richt zich op de vraag of, en zo ja op welke manier technologische zelfmeetmethoden zoals die door gewone burgers en in de gezondheidszorg ingezet worden, benut kunnen worden in de justitiële context.

Het rapport richt zich op drie aspecten binnen de justitiële setting: de zelfredzaamheid van justitiabelen, de veiligheid in detentie en reclasseringstoezicht. Uit de verkenning blijkt dat er op dit moment al enkele toepassingsmogelijkheden zijn wat betreft technologische zelfmeting in de justitiële context. Zo kan de inzet van wearables de fysieke gezondheid van justitiabelen helpen bevorderen (bijvoorbeeld met een stappenteller of slaapmeter) en zo zelfredzaamheid vergroten. Tevens zouden mobiele applicaties ingezet kunnen worden om reguliere behandeling en reclasseringstoezicht te ondersteunen. De daadwerkelijke implementatie van technologische zelfmeetmethoden in de justitiële praktijk staat nog in de kinderschoenen en vereist onder andere een analyse met betrekking tot dataveiligheid en meer wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van verzamelde gegevens.

Rapport: De 'zelfmetende' justitiabele (Cahier, 2017-17)
Filmpje: De 'zelfmetende' justitiabele
Zie ook: Infographic en Interview