23 september 2021

Betere Start erkend

Op 30 juni 2021​ vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Betere Start erkend als: Effectief volgens goede aanwijzingen​.  

Betere Start is bedoeld voor (ex-)gedetineerde moeders en hun kinderen, ten tijde van de overgang van detentie naar een thuisomgeving waarin zij weer de zorg voor hun jonge kinderen op zich gaan nemen. Door het beïnvloeden van dynamische criminogene en beschermende factoren bij moeders wordt beoogd recidive door moeders en latere gedragsproblemen en criminaliteit bij hun kinderen te voorkomen. Het uitgangspunt van de interventies is de motivatie van moeders om kun kinderen een ‘betere start’ te geven. Betere Start begint tijdens of direct na detentie met veertien wekelijkse groepssessies (van ruim twee uur). Naast het versterken van opvoeding en gezinsband worden oefeningen aangeboden in sociale en cognitieve vaardigheden, zelfregulatie en maatschappelijke vaardigheden. De groepssessies zijn gebaseerd op de evidence-based oudertraining Incredible Years. Na detentie volgen vier maandelijkse, individuele huisbezoeken van anderhalf uur, bedoeld om de transfer van het geleerde naar de thuissituatie te bevorderen, om praktische problemen thuis te helpen aanpakken en lokaal verdere nazorg te organiseren.

Lees meer