25 maart 2019

Alleen jij bepaalt wie je bent erkend

Op 13 maart 2019 vond een vergadering plaats van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De commissie heeft de interventie Alleen jij bepaalt wie je bent erkend als: Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit       

Effectief volgens eerste aanwijzingen

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag. Dit wordt bereikt door het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren voor overlastgevend en delinquent gedrag bij jongeren van 12 tot en met 18 jaar die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Zij krijgen een gestructureerde vrijetijdsbesteding door deelname aan een teamsport op een sportvereniging in de buurt van hun school, met begeleiding door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers. De AJB-interventie duurt één jaar.

Lees meer