10 december 2018

29 januari 2019 Veldbijeenkomst Erkenningscommissie Justitiële Interventies

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies organiseert op 29 januari 2019 een veldbijeenkomst voor uitvoerders in het justitieel domein, onderzoekers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met het voorkomen van recidive of het bevorderen van re-integratie van (ex-)delinquenten.

Centraal tijdens deze middag staan het programma Koers en kansen en de stand van zaken met betrekking tot het adolescentenstrafrecht.

Koers en kansen

In Koers en kansen voor de sanctieuitvoering slaan justitie, zorg en gemeenten de handen ineen voor effectievere sancties. Met experimenten in de lokale praktijk wordt onderzocht wat werkt bij (ex-)delinquenten. Op 29 januari wordt er meer verteld over Koers en kansen en de verschillende experimenten, en wordt er dieper ingegaan op een praktijkvoorbeeld.

Adolescentenstrafrecht

Een kernpunt van het adolescentenstrafrecht betreft de verruiming van de toepassing van het jeugdstrafrecht voor 18- tot 23-jarigen. De gedachte is dat het pedagogisch georiënteerde jeugdstrafrecht gunstiger is voor bepaalde jongvolwassenen dan het volwassenenstrafrecht. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) monitort en evalueert de werking van het adolescentenstrafrecht in de periode van 2015 tot 2020. Dr. André van der Laan presenteert tijdens deze middag de eerste resultaten. Ook gaan we dieper in op wat de implicaties zijn voor het veld, en wat er nodig is voor deze doelgroep.

Voorlopig programma

 14.00–14.20 Inloop
 14.20–14.30 Welkom dagvoorzitter
 14.30–15.00 Lieke Schouwenaars (ministerie van Justitie en Veiligheid) over Koers en Kansen
 15.00–15.30 Praktijkvoorbeeld Koers en Kansen
 15.30–15.45 Pauze
 15.45–16.15 André van der Laan (WODC) over het adolescentenstrafrecht in de praktijk
 16.15–17.00 Interactieve uitwisseling over de obstakels en kansen voor het adolescentenstrafrecht
 17.00–17.30 Borrel en gelegenheid om te netwerken

De bijeenkomst vindt plaats op 29 januari 2019 bij Mammoni in Utrecht. U kunt zich aanmelden via deze link.

Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt.