Over de website

Op de website Justitieleinterventies.nl vindt u een overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële interventies die in Nederland worden uitgevoerd. Deze interventies beslaan een breed spectrum van het civiele en strafrechtelijke domein. Justitiële interventies richten zich op het verbeteren van onder meer kennis, vaardigheden en attitudes van criminele kinderen, jongeren en volwassenen met als doel beter maatschappelijk functioneren en minder delinquent gedrag. De website biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van justitiële interventies. Daarnaast is de website een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van interventies.

Welke interventies?

Een justitiële interventie definiëren wij als elke planmatige en doelgerichte aanpak om crimineel gedrag of recidive te voorkomen. Het gaat om interventies voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Ontstaansgeschiedenis

Tot het najaar van 2015 werden justitiële interventies beoordeeld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om meer uniformiteit aan te brengen in de kwaliteitscriteria en beoordelingsprocedures in de verschillende sectoren, is besloten de beoordeling van justitiële interventies onder te brengen binnen het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Vanuit dit samenwerkingsverband is de Erkenningscommissie Justitiële Interventies opgericht. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut voeren het secretariaat en ondersteunen indieners bij het beschrijven van de justitiële interventies.